PRIVACYVERKLARING                                             25 mei 2018

Persoongegevens die worden verwerkt:

Fashion Design Products kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Fashion Design products.

We ontvangen je  e-mailadres en wachtwoord wanneer je je registreert als nieuwe klant en een account aanmaakt. Naast het aanmaken van een account, kunnen we je e-mail adres ook afzonderlijk verzamelen wanneer je je via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. Verder verzamelen we je bestelgegevens zoals je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en betalingsgegevens als je een bestelling bij ons plaatst en als de bestelling naar iemand anders wordt verstuurd, de naam- en adresgegevens van de ontvanger voor wie de bestelling is bestemd. Je e-mailadres wordt gebruikt om de bevestiging van je bestelling toe te zenden. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. 

Het is ook mogelijk dat we je contactgegevens verzamelen als je meedoet aan onze prijsvragen.

Om zo goed mogelijk onze producten en diensten te kunnen leveren, maken wij in ieder geval gebruik van de volgende persoonlijke gegevens:

 • Verificatie- en identificatiegegevens (bijv. je naam, e-mailadres, wachtwoord, BTW-nummer). Deze informatie is noodzakelijk om je account in te stellen en je aan te melden bij je account. Zonder deze informatie weten we niet zeker of jij echt jij bent.
 • Persoonlijke basisgegevens (bijv. je bedrijfsnaam, voornaam, achternaam en aanhef);
 • Contactgegevens (bijv. je postadres, telefoonnummer en e-mailadres). We hebben een deel van deze informatie, zoals je postadres nodig om producten bij je af te leveren, anders weten we niet waar het bezorgd moet worden;
 • Betaalgegevens (bijv. je creditcardgegevens, Bankrekeningnummer of betaalfiches van externe betalingsverstrekkers zoals PayPal). Deze gegevens hebben we nodig om je bestelling te kunnen verwerken, anders kunnen we niet zien of je betaald hebt en kunnen we je niet terug betalen als dit nodig is;
 • Informatie over je contacten met Fashion Design Products zowel telefonisch als via de mail, zodat we je beter van  dienst kunnen zijn.

Waarom Fashion Design Products gegevens nodig heeft:

Je gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 

Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling

Je gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Met je gegevens zullen we je ook op de hoogte houden van de voortgang van je bestelling. 

Het beheren van je account

Je kunt je eigen account aanmaken op onze Website. In dit account slaan we onder andere je naam, (bezorg- en factuur) adres, telefoonnummer en je e-mailadres op. We slaan ook informatie op over je eerdere bestellingen die je hebt geplaatst, zodat je je producten sneller kan terugvinden en kan bekijken, delen of nabestellen.

Fashion Design Products verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien we je telefonisch niet kunnen bereiken.

Het versturen van direct mail en nieuwsbrieven

We kunnen je gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om je zodoende via e-mail of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te zenden. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief die per e-mail of direct mail wordt verstuurd. Zo blijf je op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als je het niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je ons dat altijd laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Gaat het hierbij om onze commerciële e-mails, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

Reviews en opmerkingen

We horen graag over jouw ervaringen met onze website en natuurlijk onze producten. Indien je ons een review geeft bijvoorbeeld via Social Media kunnen wij een dergelijke review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we je review niet zullen gebruiken in combinatie met je naam of andere persoonsgegevens. Enkel met jouw voorafgaande en expliciete toestemming zullen wij jouw review (of een gedeelte daarvan) samen met je naam (of overige persoonsgegevens) die je ons hebt gegeven, verder gebruiken.

Promotionele acties en prijsvragen

Als je meedoet aan een promotionele actie of prijsvraag, dan vragen we je om je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres en kan het zijn dat je eventueel ander materiaal deelt zoals je foto´s. Met deze gegevens kunnen we de promotionele actie of prijsvraag uitvoeren, de prijswinnaar(s) laten weten dat ze hebben gewonnen en via onze Website, nieuwsbrief en/of Social Media na het verkrijgen van toestemming daartoe, de namen van de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Verbetering van onze klantenservice

Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maakt onze Klantenservice gebruik van je gegevens zoals je naam en je ordernummer. Onze Klantenservice kan aantekeningen maken tijdens het gesprek met jou, om vast te leggen waarom je met ons contact hebt opgenomen en welke oplossing we je gegeven hebben. Dergelijke gegevens met betrekking tot onze klantenservice worden ook door ons bewaard. Dit is handig als je een andere keer met ons contact opneemt.

Fraude

We gebruiken onze klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Indien we verzocht worden om inzage in onze klantgegevens op grond van een wettelijke verplichting daartoe, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zullen we hieraan voldoen en de verzochte gegevens doorgeven aan de desbetreffende autoriteit of opsporingsinstantie.

Hoe lang Fashion Design Products gegevens bewaart:

Fashion Design Products bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. In navolging van de vastgestelde bewaartermijn van de belasting worden je gegevens bewaard tot 7 jaar na het plaatsen van de order.

Delen met anderen:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin natuurlijk de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van dit Beleid in acht te nemen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Fashion Design Products (bv. Mijnwebwinkel een product van MyOnlineStore B.V.);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (bv. Mailchimp);
 • Het bezorgen van bestellingen (bv. Parcel en Post NL).

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van Fashion Design Products worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fashion Design products gebruikt deze informatie om de werking van de website verbeteren.

Persoonlijke gegevens die wij hiervoor automatisch verzamelen zijn:

 • Analytische gegevens (bijv. informatie over app downloads, app- en webpaginageschiedenis), waaronder gegevens die zijn verzameld uit cookies en andere middelen voor toestelidentificatie;
 • Profielinformatie (bijv. weergave van pagina's en deals op de site, klikgegevens en informatie over de website van waaruit je naar onze site hebt geklikt). Dit kan gegevens over je locatie bevatten. Voor geolocatiegegevens die worden verzameld van je mobiele toestel, zullen wij deze alleen verzamelen wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Toestelgegevens (bijv. Mac-adres en IP-adres).

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics:

Fashion Design Products maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fashion Design products bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Fashion Design Products te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fashion Design products heeft hier geen invloed op.

Fashion Design Products heeft Google geen toestemming gegeven om via Fashion Design Products verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligingsmaatregelen:

Fashion Design Products neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fashion Design Products maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Verder hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fashion Design Products van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor klanten in onze webwinkel;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Fashion Design Products verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fashion Design products op via info@fashiondesignproducts.com. Www.fashiondesignproducts.com is een website van FDP Fashion Design Products.

Fashion Design Products is als volgt te bereiken:

 • Post- en vestigingsadres: Schietbaanweg 14A
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 06080422 
 • Telefoon: 0546575485
 • E-mailadres: info@fashiondesignproducts.com

Cookies:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer. Fashion Design products gebruikt cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De browser kan zo ingesteld worden, dat tijdens het bezoeken van Fashion Design Products geen cookies worden ontvangen. Als je de cookies niet accepteert, kun je onze Website nog wel bezoeken, maar dan kan het zijn dat bepaalde diensten en delen van de site niet optimaal functioneren. Heeft u nog vragen over het gebruik van deze website, stuur een email naar info@fashiondesignproducts.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Naast inzage mag je ons ook verzoeken om je gegevens te verbeteren of aan te vullen indien je fouten hebt opgemerkt of als je dit vanwege een andere reden graag wenst. Hetzelfde geldt voor een verzoek om je persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, of op een andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@fashiondesignproducts.com. Fashion Design Products zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Toepasselijk recht en geschillen:

Deze privacyverklaring en jouw gebruik van onze webshop www.fashiondesignproducts.com wordt beheersd en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Elk geschil dat mogelijkerwijs ontstaat met betrekking tot deze privacyverklaring en onze diensten zal enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Wijzigingen en vragen: 

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen elke bijgewerkte versie op deze pagina zetten, zodat je altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons gebruikt en beschermd worden en de omstandigheden waaronder we je gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken . Als je vragen hebt over je gegevens, onze privacyverklaring of de toepasselijkheid ervan, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice Dit kan via e-mail, per telefoon of per brief.

© 2016 - 2024 Fashion Design Products | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel